Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Alena Vernerová/Ohlédnutí

MENU
Alena Vernerová/Ohlédnutí

Datum: 4. srpna 2020 - 20. června 2021

Ulice: Malé nám. 74

Město: Benešov

Upřesnění místa: MUD

Organizátor: Město Benešov

WWW: mudbenesov.cz

Vernisáž 4/8/2020/17h

Retrospektivní výstava obrazů Aleny Vernerové představí celoživotní tvorbu jedné z nejvýznamnějších benešovských výtvarnic. Její obrazy se vyznačují realistickým ztvárněním okolní krajiny Benešova, které zachycuje přímo v plenéru. Kromě krajiny maluje zátiší, v nich dominují zejména obrazy květin. Nejde jen o zachycení vnější podoby, ale také o snahu objevit estetickou harmonii vztahů mezi tvary a barvami a hmotou. Svou tvorbu často spojuje s klasickou hudbou. Nejraději má Mozartovy a Vivaldiho skladby.

Alena Vernerová je benešovskou rodačkou a prožila zde celý život. Po maturitě na gymnáziu nastoupila do Státní banky československé, kde nejprve v Benešově a později v Praze pracovala celých čtyřicet let. Absolvovala večerní školu ekonomiky a studovala v jazykové škole angličtinu, francouzštinu a španělštinu. Celý svůj život se aktivně věnuje malování, ke kterému ji inspirovalo už v dětství malování jejího tatínka. Souběžně s prací v bance navštěvovala Lidovou konzervatoř okresního střediska, později konzervatoř Krajského střediska v Praze, kde kromě studia kresby a malby absolvovala přednášky k dějinám umění. Mezi její učitele patřili mimo jiné také Marie Blabolilová nebo Jaroslav Vančát, jejichž tvorbu jsme představili také v našem muzeu. V průběhu čtyř let návštěvy konzervatoře a při pozdějším soukromém studiu malby navštívila mnoho ateliérů významných umělců a měla možnost setkat se s díly slavných mistrů v galeriích napříč celou Evropou – Řím, Vatikán, Drážďany Toledo, Madrid, Petrohrad, Paříž a mnoho dalších. Kromě toho se každoročně účastnila výtvarných soustředění na mnoha místech naší republiky i v zahraničí.