Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Archibn – O městě mluvit a naslouchat (online)

MENU
Archibn – O městě mluvit a naslouchat (online)

Datum: 2. března 2021

Město: Benešov

Organizátor: Město Benešov

WWW: https://www.facebook.com/events/235335034846813

Přednáší: Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka – architekti a urbanisté, www.tecka.city

Proč má smysl mluvit o kvalitě prostředí, ve kterém společně žijeme? Docházíme k vzájemnému porozumění? Jak funguje dialog mezi veřejností, odborníky a politiky a jak ho rozvíjet? Jaké principy vedou k dobře fungujícím městům a která témata jsou pro ně společná? Jak obohatila naše devítiletá praxe z Benešova naše poznání o tvorbě prostředí měst a jaká témata jsou pro nás v Benešově důležitá? Nejen na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi při společné diskusi v MUD.

Po skončení přednášky bude prostor na vaše otázky. Ty je možné psát během přednášky do diskuze pod live stream nebo už nyní na e-mail 

Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka (archibn)
Přátelé, spolužáci, architekti a urbanisté z pražského ateliéru • tečka, jejichž cílem je dobře fungující prostředí pro lidi. Ve svém ateliéru se zabývají různými měřítky od urbanismu, přes veřejný prostor, až k rodinným domům, vždy se zásadním důrazem na zohledňování člověka a přírodního prostředí. V roce 2012 založil Luboš Klabík spolek archibn, jehož cílem je zvýšit informovanost lidí v rámci témat architektury, veřejného prostoru a rozvoje města, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností.