Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Když rodiče stárnou … Jak zvládnout péči a jak se dorozumět

MENU
Když rodiče stárnou … Jak zvládnout péči a jak se dorozumět

Datum: 4. května 2022

Ulice: Malé náměstí 1700

Město: Benešov

Organizátor: Městská knihovna Benešov

Organizace Dementia I.O.z.ú. pořádá v MKB besedu o možnostech spokojeného stárnutí na Benešovsku.