Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Krajinářská architektura: úkoly oboru na začátku 21. století (online)

MENU
Krajinářská architektura: úkoly oboru na začátku 21. století (online)

Datum: 3. února 2021

Město: Benešov

Organizátor: Město Benešov

WWW: https://mudbenesov.us12.list-manage.com/track/click?u=4e66b82dce0f928a9f98ceaaf&id=4f8968c296&e=4d9bdcb9cc

Přednáší: Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Obor „Krajinářská architektura“ je na začátku 21. století jedním z vůdčích oborů v architektuře. Krajinářští architekti uvažují v souladu s potřebami Země, uvažují ekologicky, trvale udržitelně i s ohledem na probíhající klimatickou změnu, zajímá je přitom život ve veřejném prostoru současného města i v krajině.

Na základě krátkého představení vývoje oboru „Krajinářská architektura“ a názorů předních představitelů oboru na jeho úkoly budou představena významná díla a principy tvorby v tomto oboru ve světě a u nás. V druhé části přednášky Matouš Jebavý rozebere své významné realizace – obnovu parku Riegrovy sady na Vinohradech v Praze 2 a dvou pražských pomníků – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí a Pomníku obětem I. a II. sv. války na Zbraslavském náměstí.

Doc. Ing. Matouš JEBAVÝ, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt
Působí na katedře zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze od roku 2000, je zároveň autorizovaným krajinářským architektem s praxí více než 25 let. Mezi jeho nejvýznamnější autorská realizovaná díla patří postupná revitalizace parku Riegrovy sady v Praze 2, která je zpracovávána na základě jím vypracované celkové studie revitalizace. Park je kulturní nemovitou památkou. Realizace jižní části parku Riegrovy sady byla podle prováděcího projektu Matouše Jebavého realizována v roce 2011, rekonstrukce brány Vozová v roce 2017 a realizace centrální části parku s hlavním výhledem na Pražský hrad v roce 2019. Revitalizace parku Riegrovy sady postoupila do finále prestižní soutěže Grand Prix Architektů 2020. V roce 2017 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze, která byla oceněna v rámci systému RUV nejvyšším možným hodnocením AMX, jako umělecké dílo mezinárodního významu. V roce 2018 proběhla realizace jím navržené rekonstrukce nemovité kulturní památky – Pomníku obětem I. a II. světové války na náměstí v Praze – Zbraslavi. Další jeho významnou realizací je například Pěší zóna v ulici Jiráskova, vedoucí historickým centrem Slatiňan, z roku 1998 nebo nový park Chmelnice v Přešticích z roku 2010 –11. Z jeho krajinářských projektů je možno jmenovat například vegetační úpravy části dálnice D 11 na Hradec Králové s realizovaným ekoduktem nebo krajinářské úpravy nově navrženého plavebního kanálu na řece Labi v Přelouči. Portfolio jím zpracovaných projektů čítá cca 120 krajinářských projektů a projektů úprav veřejných prostorů a 150 projektů a realizací soukromých zahrad.