Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Rok 1989: Československo a rozpad sovětského bloku (online)

MENU
Rok 1989: Československo a rozpad sovětského bloku (online)

Datum: 17. listopadu 2020

Město: Benešov

Organizátor: Město Benešov

WWW: https://www.facebook.com/events/1004674290002100

Hlavním tématem přednášky je pád komunistického režimu v Československu a rozpad sovětského bloku. Pozornost je proto věnována nejen domácím událostem v letech 1987–1989, ale také zásadním mezníkům vnitřního vývoje dalších států sovětského bloku s přesahem do roku 1991. Vývoj v jednotlivých sovětských satelitech se navzájem výrazně ovlivňoval, stejně jako jej ovlivňovaly důsledky globálního zápasu velmocí. Často se hovoří o dominovém efektu, v jehož důsledku miliony lidí získaly svobodu a satelitní státy samostatnost. Rok zázraků byl také významným přelomem v evropských dějinách, neboť umožnil otevřít novou kapitolu evropské integrace.

Po přednášce Petra Blažka bude následovat doplnění od Vlasty Chromé, která promluví o událostech v Benešově roku 1989.

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. – historik (1973). Vystudoval historii na FF UK. Působí na Ústavu pro studium totalitních režimů a je členem správní rady Muzea paměti XX. století. Publikoval řadu knih a studií Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupálení 1966-1989 (Praha 2020).

Ing. Vlasta Chromá – Jedna z hlavních tváří listopadových událostí roku 1989 v Benešově. Benešovska patriotka, osobnost uznávaná napříč generacemi. Manželka prvního polistopadového starosty města Mojmíra Chromého.