Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Veřejné fórum – ZRUŠENO

MENU
Veřejné fórum – ZRUŠENO

Datum: 9. listopadu 2020

Ulice: Na Karlově 2064

Město: Benešov

Upřesnění místa: KD Karlov

Organizátor: Město Benešov

Dovolujeme si vás informovat, že v pondělí 9. listopadu 2020 proběhne Veřejné fórum v KD Karlov. Občané se zde budou moci vyjádřit k jakémukoliv tématu či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Výstupem bude formulace 10 nejzásadnějších problémů ve městě právě z pohledu obyvatel. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města. Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu jeho budoucího rozvoje.