Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Vrstvy města

MENU
Vrstvy města

Datum: 2. října 2021

Město: Benešov

Organizátor: Město Benešov

Komentovaná procházka městem.

Na příbězích několika benešovských staveb lze vypozorovat jednotlivé vrstvy, ze kterých je město tvořeno, a to jak v geografickém směru, tak ve směru historickém. Při procházce se postupně zastavíme na dvou hlavních benešovských náměstích (Masarykovo a Malé náměstí) a ve Vnoučkově ulici. Povíme si o proměně těchto míst a významných budovách, které zde stojí. Provází autorky připravované knihy o architektuře Benešova Vrstvy města Lenka Chýlová a Barbora Pavliš.

Sraz: Masarykovo náměstí 100