Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Židovská a husitská obec v Benešově

MENU
Židovská a husitská obec v Benešově

Datum: 3. října 2021

Město: Benešov

Organizátor: Město Benešov

Historie židovské obce a Československé církve husitské se architektonicky protnuly po druhé světové válce, kdy husitská církev začala využívat opuštěnou synagogu jako svou modlitebnu. Později měla stát nová budova modlitebny v asanovaném prostoru okolo Starého židovského hřbitova. Nakonec se ale husitská církev usídlila v Čechově ulici, kde vznikl výtvarně velmi zajímavý počin.
Při procházce se dozvíte o historii husitské církve v Benešově a o osudech židovských památek v druhé polovině 20. století. Provází Barbora Pavliš, autorka publikace o architektuře Benešova Vrstvy města.

Sraz na Starém židovském hřbitově.