Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Architektonické památky

MENU

Hájovna Frýdek čp. 10

Lokalita: Konopiště

Patrová budova s přízemím zděným členěným vpadlinami, kvádříkováním, na jihovýchodním nároží s oblouky (původně otevřené) pochází z přelomu 19. a…

Hospodářské stavení hájovny Šiberna

Lokalita: Konopiště

Přes dvůr je stavení s valbovou střechou. Uprostřed jsou dvoje vrata sklenutá segmenty. Jde o hodnotný objekt z konce 19….

Budova lesního úřadu Želetinka čp.12

Lokalita: Konopiště
Budova lesního úřadu Želetinka čp.12

Patrová budova s kratšími příšnými křídly na obou koncích se suterénem v jižní části pochází z konce 19. století. Uprostřed…

Hájovna Šiberna čp. 11

Lokalita: Konopiště
Hájovna Šiberna čp. 11

Přízemní zděná budova na půdorysu obdelníka s vykrojeným jihovýchodním nárožím a do dvora rozšířenou střední částí pochází z konce 19….

Poštovna čp. 2

Lokalita: Konopiště

Budova někdejšího lihovaru z roku 1840. Po té, co byl lihovar roku 1894 přemístěn do Benešova byla budova přestavěna pro…

Radnice Benešov

Lokalita: Benešov
Radnice Benešov

Dům č.p. 100, který pochází ze 17. století. V roce 1867 jej získala městská obec a zřídila zde radnici. V…

Ubytovna lesních dělníků čp. 7

Lokalita: Konopiště

Dům stojí při silnici na Václavice, má obdélný půdorys, je patrový a od silnice se vstupuje do 1. patra. Fasáda…

Úřednický dům čp. 3

Lokalita: Konopiště
Úřednický dům čp. 3

První zmínka o budově č. p. 3, která v současné době prochází nákladnou rekonstrukcí, pochází již z konce 13. století….

Ohradní zeď kostela sv. Vavřince s bránou

Lokalita: Okrouhlice
Ohradní zeď kostela sv. Vavřince s bránou

Zahradnictví čp. 9

Lokalita: Konopiště
Zahradnictví čp. 9

Areál zámku představuje vysoce hodnotný soubor staveb, důležitý architektonicky i urbanisticky. Zámek obklopuje zahrada vymezená ohradní zdí a plotem. Na…