Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Parková architektura

MENU

Mramorový květináč (hlavice sloupu)

Lokalita: Konopiště

Hlavice sloupu slouží jako květináč. Je ozdoben akantem, medailon se symbolem evangelisty Marka (okřídlený lev), erb se lvem. Pod horním…

Ohradní zeď s branami

Lokalita: Konopiště

Dvůr vymezen na přední a zadní straně ohradní zdí. K silnici je brána klenutá stlačeným valeným obloukem, členěná pilastry bez…

Ozdobná váza u Růžové zahrady

Lokalita: Konopiště

Velká váza na čtvercovém soklíku pochází z konce 19. století. Noha je zdobená dole stuhou omotanými pruty, nahoře akantem. Horní…

Západní most do zámku

Lokalita: Konopiště
Západní most do zámku

Most je kamenný podklenutý dvěma nestejnými valeným oblouky, vozovka se k zámku zvedá.

Ozdobná váza (pod spodní terasou)

Lokalita: Konopiště
Ozdobná váza (pod spodní terasou)

Ozdobná váza nacházející se pod spodní terasou zámku pochází z konce 19. století.

Terasa u rybníčka v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Terasová kamenná zeď na severní straně rybníčka pochází z konce 19. století. Střední část je oblouková, vystrčená k jihu a…

Východní terasová zeď

Lokalita: Konopiště
Východní terasová zeď

Pravoúhlá terasa ohraničená kamennou zdí krytou vodorovnými deskami, na vnější straně je členěna římsou. Východní průchod střeží sochy dvou lvů…

Mramorové sloupy u zámku

Lokalita: Konopiště
Mramorové sloupy u zámku

Dvojice štíhlých mramorových sloupů, umístěná na schodišti, po kterém se sestupuje k jihovýchodnímu nároží zámku. Soklíky jsou čtvercové, patky s…

Východní most do zámku s bránou

Lokalita: Konopiště
Východní most do zámku s bránou

Před východní bránou do zámku je kamenný most (žula) přes zámecký příkop. Na východním konci mostu stojí klenutá brána. Brána je…

Mramorový květináč (hlavice sloupu)

Lokalita: Konopiště

Románská výzdoba Růžové zahrady