Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Parková architektura

MENU

Váza

Lokalita: Konopiště
Váza

Nízká široká váza stojící na noze vyrůstající z čtvercové desky obklopená rostlinnou výzdobou.

Terasa se schodištěm v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Terasa se schodištěm v Růžové zahradě

Terasa pochází z konce 19. století. Před jižním průčelím skleníku v Růžové zahradě na hraně terasy se nachází terasová zeď…

Dvě vázy v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Dvě vázy v Růžové zahradě

Vázy se spodkem a okrajem širším, kanelovanými boky s píšťalami stojí na podstavci na křížovém půdorysu, zdobený volutami s maskarony…

Vázy s hady v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Vázy s hady v Růžové zahradě

Vázy mísovitého tvaru, okraj oddělen prožlabením, členění paprsčitě uspořádané, stojí na podstavci na křížovém půdorysu, zdobený volutami s maskarony a…

Brána parku od Benešova

Lokalita: Konopiště

Pilířová brána se nachází na východní straně zámeckého parku. Tvořena je dvojicí hranolových pilířů, horizontálními pásy, římsičkou, římsovité hlavice s…

Empírové obelisky s hieroglyfy

Lokalita: Konopiště
Empírové obelisky s hieroglyfy

Čtveřice obelisků je rozestavěna kolem sloupu se sochou Kleopatry. Podstavce (z umělého kamene) jsou hranolové, se soklem a římsou a dříky…

Ozdobná váza (u zámku)

Lokalita: Konopiště
Ozdobná váza (u zámku)

Schodiště s kašnou

Lokalita: Konopiště
Schodiště s kašnou

Na jeho dolních koncích postranních zídek jsou dva hranolové pilířky, na horních koncích dva lvi se zdviženými hlavami. Nad rozdvojením…

Brána do Růžové zahrady

Lokalita: Konopiště
Brána do Růžové zahrady

Západní brána do Růžové zahrady je tvořena dvojicí pilířů (z tufu), pilíře jsou členěny soklem s nákolníkem na čelním vnitřním…

Ozdobná lavice u zámku

Lokalita: Konopiště
Ozdobná lavice u zámku

Bočnice jsou tvořeny čtyřbokými sloupky s rozetkami a římsovitými hlavicemi, mezi nimiž je opěradlo, a předsazenými figurami gryfů, mezi nimiž…