Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Parková architektura

MENU

Brána do Růžové zahrady

Lokalita: Konopiště
Brána do Růžové zahrady

Západní brána do Růžové zahrady je tvořena dvojicí pilířů (z tufu), pilíře jsou členěny soklem s nákolníkem na čelním vnitřním…

Ozdobná lavice u zámku

Lokalita: Konopiště
Ozdobná lavice u zámku

Bočnice jsou tvořeny čtyřbokými sloupky s rozetkami a římsovitými hlavicemi, mezi nimiž je opěradlo, a předsazenými figurami gryfů, mezi nimiž…

Brána v zámeckém parku

Lokalita: Konopiště
Brána v zámeckém parku

Brána je tvořena dvěma štíhlými sloupy nesoucími z cihel zděný oblouk.

Altán

Lokalita: Konopiště
Altán

V jihovýchodním koutě jihovýchodní terasy je zbudován zděný altán s obloukovými otvory a jehlancovou střechou s prejzy.

Váza

Lokalita: Konopiště
Váza

Váza je uprostřed osmi soch na východní terase. Má hranolový podstavec se soklíkem a římsou. Vysoká váza má zatočená ucha, horní…

Váza

Lokalita: Konopiště
Váza

Nízká široká váza stojící na noze vyrůstající z čtvercové desky obklopená rostlinnou výzdobou.

Terasa se schodištěm v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Terasa se schodištěm v Růžové zahradě

Terasa pochází z konce 19. století. Před jižním průčelím skleníku v Růžové zahradě na hraně terasy se nachází terasová zeď…

Dvě vázy v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Dvě vázy v Růžové zahradě

Vázy se spodkem a okrajem širším, kanelovanými boky s píšťalami stojí na podstavci na křížovém půdorysu, zdobený volutami s maskarony…

Vázy s hady v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Vázy s hady v Růžové zahradě

Vázy mísovitého tvaru, okraj oddělen prožlabením, členění paprsčitě uspořádané, stojí na podstavci na křížovém půdorysu, zdobený volutami s maskarony a…

Brána parku od Benešova

Lokalita: Konopiště

Pilířová brána se nachází na východní straně zámeckého parku. Tvořena je dvojicí hranolových pilířů, horizontálními pásy, římsičkou, římsovité hlavice s…