Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Balustráda spodní terasy

MENU
Balustráda spodní terasy

Lokalita: Konopiště

Terasa pod bývalou oranžerií je na hraně svahu ohraničena pískovcovou balustrádou s pilířky, která opisuje částečně obdelník s pravoúhlým vysazením na jižní straně. Na balustrádě byly umístěny 4 sošky putti znázorňující roční období.