Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Blažek Václav

MENU

Lokalita: Benešov

Nejdříve působil jako první radní, po odstoupení starosty Steinlera v roce 1938 zvolen starostou města. V roce 1939 byl zatčen gestapem jako rukojmí, nebyl odsouzen. Vězněn byl 1 rok, nejdříve v „Pečkárně“ později ve věznici na Pankráci. Vrátil se s podlomeným zdravím. Byl obuvnickým mistrem, svoji dílnu a obchod měl v nynější ulici Nová Pražská (jeho dům byl zdemolován). Jako radní byl také organizátor Podblanické výstavy v červnu 1936. Velmi známá je fotografie, kde vítal dne 3. 6. 1922 před benešovskou radnicí prezidenta T. G. Masaryka.