Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Brána parku od Benešova

MENU

Lokalita: Konopiště

Pilířová brána se nachází na východní straně zámeckého parku. Tvořena je dvojicí hranolových pilířů, horizontálními pásy, římsičkou, římsovité hlavice s koulemi jsou pak na soklících. Mezi pilíři dříve bývala osazena mřížová vrata.