Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Branka proti bráně Růžové zahrady

MENU
Branka proti bráně Růžové zahrady

Lokalita: Konopiště

Brakoní brána jižně od zámku se nachází při rozcestí u brány do Růžové zahrady. Brána je klenutá z červené arkózy. Spodní část je širší a konkávně se zužuje. Otvor je lemovaný vyžlabením, po stranách pilastry, překryté horizontálními pásy. Oblouková římsa má krajní úseky horizontální překryté ve vrcholku korunovanou kartuší s erbem. V dolní části vně pilastrů jsou po lví hlavě v čtvercovém orámování, nad nimi soklíky čučků nebo koulí. V bráně jsou 3 schody. V brance byla také osazena mříž: dolní část dvoukřídlá, v horní části oblouková.