Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Budova hotelu Nigrin

MENU
Budova hotelu Nigrin

Lokalita: Benešov

Hotel postavil roku 1910 stavitel Mařík podle projektu architekta Karla O. Kašťáka z Prahy, původně v novorenesančním slohu. Hotelová restaurace byla oblíbeným místem posezení hudebního skladatele Josefa Suka, který v Benešově strávil závěr života. V období po 2. světové válce přestal objekt sloužit původnímu účelu a jeho fasáda byla při opravě silně zjednodušena.