Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Budova lesního úřadu Želetinka čp.12

MENU
Budova lesního úřadu Želetinka čp.12

Lokalita: Konopiště

Patrová budova s kratšími příšnými křídly na obou koncích se suterénem v jižní části pochází z konce 19. století. Uprostřed budovy je průjezd valeně klenutý, vjezdy se stlačenými oblouky. Fasáda je členěná v přízemí soklem, římsou mezi patry, kvádrování na nárožích, u otvorů maltové rámce. Patro a štíty jsou hrázděné. Střechy s malými polovalbami vyjma zadního štítu střední části. Nad střední částí se nachází vížka. Na zadní straně jižního příčného křídla je nika se sochou sv. Huberta, pod ní v úrovni suterénu pod střížkou pak osazena deska “Schussliste Konopischt / Sei 1887”, která uvádí přehled zvěře ulovené v letech 1887 až 1913.