Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Chlév se stodolou

MENU

Lokalita: Vidlákova Lhota

Protáhlá obdélná budova tvoří západní část nesouvislé obvodové zástavby hospodářského dvora. Zhruba jižní 1/4 půdorysu je tvořena nižší stodolou, zbytek chlévem. Střecha stodoly je na jihu ukončena polovalbou. Chlév se sedlovou střechou a novodobým přístavkem otevřené kolny na východě je na východní straně osvětlen řadou ležatých okének se segmentovými záklenky. Zdivo je smíšené, omítky zašlé, žlutě tónované. Střechy pokrývají bobrovky.