Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Chlupáč Miloslav

MENU

Lokalita: Benešov

Rodák z Benešova. Patří k významným uměleckým a organizačním osobnostem českého umění 50. a 60. let 20. stol. Pro jeho tvorbu je charakteristická důsledná práce s kamenem a reagování na postkubistické cítění hmoty a její vzájemné proporce. Těžištěm tvorby do začátku 70. let 20. stol. byly monumentální realizace. Po roce 1970 byl vyřazen z veškeré veřejné aktivity a působil hlavně jako restaurátor. V roce 2002 mu bylo uděleno čestné občanství města Benešova.