Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Chromý Mojmír, Ing.

MENU

Lokalita: Benešov

Rodák z Třebíče. Pocházel z rodiny právníka a učitelky, jimž bylo v 50. letech znemožněno vykonávat jejich povolání. Po maturitě vystudoval technický obor Lesnické fakulty v Brně. Většinu produktivního věku pracoval jako projektant. V únoru 1990 byl kooptován do pléna MěNV a zvolen jeho předsedou. V prosinci téhož roku byl zvolen starostou města a tuto funkci vykonával po čtyři volební období. Za jeho působení se Benešov změnil z šedivého provinciálního městečka do dnešní podoby obchodního a kulturního centra. Roku 2000 byl zvolen členem Zastupitelstva Středočeského kraje, kde vykonával funkci předsedy Výboru regionálního rozvoje.
K jeho zálibám patřila historie, zejména heraldika. Autor mnoha odborných pojednání.