Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Cidlinský Vladimír, Mgr.

MENU

Lokalita: Benešov

V letech 1944–1952 navštěvoval benešovské gymnázium, v letech 1956–1961 studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor VV–M. Učil na základní umělecké škole v Benešově. Vystavoval v ČR i v zahraničí (Belgie, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko). Jeho tvorbu lze rozdělit do tří etap. V první tvůrčí etapě se věnoval ztvárnění krajiny rodného Benešovska a květinovým zátiším. Ve druhé etapě rozšířil malbu vaječnou temperou a olejem o grafickou tvorbu. Litografie se mu na určitou dobu stala nosným programem. V posledních letech převažuje v jeho tvorbě monotyp, často inspirovaný hudební tematikou.
Ateliér: Na Karlově 79, Benešov
Galerie: Masarykovo náměstí 158, Benešov