Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Dvě vázy v Růžové zahradě

MENU
Dvě vázy v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Vázy se spodkem a okrajem širším, kanelovanými boky s píšťalami stojí na podstavci na křížovém půdorysu, zdobený volutami s maskarony a akantem.