Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Dvořák Jan, Mgr.

MENU

Lokalita: Benešov

Studoval výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Jeho díla jsou zastoupená v mnoha galeriích a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Je členem Unie výtvarných umělců a sdružení “Kolegium 90” se sídlem v Hamburku. Ve své tvorbě se většinou věnuje obrazovým souborům krajin, spojuje téma květin s krajinnými motivy, v nichž se uplatňuje architektura.
Ateliér: K Tužince 1735, Benešov
Galerie: Na Karlově 98, Benešov