Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Empírové obelisky s hieroglyfy

MENU
Empírové obelisky s hieroglyfy

Lokalita: Konopiště

Čtveřice obelisků je rozestavěna kolem sloupu se sochou Kleopatry. Podstavce (z umělého kamene) jsou hranolové, se soklem a římsou a dříky s pásovou rustikou. Štíhlé obelisky s hieroglyfy (mušlový vápenec) stojí na čytřech koulích. Na vrcholcích je bronzová hvězda s paprsky do všech směrů.