Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Fontána

MENU
Fontána

Lokalita: Konopiště

Kašna je kruhová kamenná, zapuštěná v terénu s okrajem na vnitřní straně odsazeným a konkávně probraným a vnějším zaobleným a odděleným prožlabením. Na kruhovém zděném soklu s odsazeným oblounem na horním okraji je vztyčen střik z mušlového vápence s čtyřbokou patkou, nohou tlustou kuželkovitou, nesoucí mísu, z níž vyrůstá sloupek kruhového průřezu s paprsčitě profilovaným kloboukem. Na vrcholku je koule se soklíkem.