Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Fürst Adolf, MUDr. doc.

MENU

Lokalita: Benešov

Po promoci na lékařské fakultě UK pracoval na II. chirurgické klinice u profesora R. Jedlicky. Ze své lékařské disciplíny publikoval četné odborné práce a přenášel také na lékařské fakultě UK. V roce 1934 nastoupil jako primář a ředitel benešovské nemocnice. V novém působišti začal energicky ve vedení ústavu, rozšířil je o řadu odborných oddělení, a to po stránce vědecké i organizační. V té době doslova došlo ke skoku ve vývoji nemocničního komplexu. Na projektu nového moderního chirurgického pavilonu se iniciativně podílel ve spolupráci s architektem Adámkem. Na výstavbě nového pavilonu a jeho dokončení se také výrazně podílel tehdejší správce nemocnice Václav Otava, který byl za heydrichiády v roce 1942 popraven v Táboře. V neděli 13. 7. 1937 byl nový chirurgický pavilon slavnostně otevřen. Za války prokázal docent Fürst svůj neohrožený postoj k okupantům a po uzavření našich vysokých škol přijal do ústavu jinde odmítnuté mediky. Sám byl nějakou dobu vězněn gestapem. V roce 1958 za komunistické perzekuce byl nucen nedobrovolně odejít do penze. Trpce nesl přerušení své práce v nemocnici, kterou budoval i odborně neustále zlepšoval a byl jí zcela oddán. Po přestěhování do Říčan pracoval ještě jako odborný lékař na zdravotním středisku v Praze. Jako člověk byl docent Fürst vzácná povaha, s velice lidským přístupem k pacientům, zaměstnancům i přátelům.