Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Gymnázium

MENU
Gymnázium

Lokalita: Benešov

Novorenesanční budova gymnázia byla postavena v roce 1907 nákladem města Benešova podle plánů Ing. Karla Dondy. Škola navázala na tradici benešovské piaristické koleje. Školní kaple, dnešní aula, byla dokončena až v roce 1912, kdy proběhlo její slavnostní vysvěcení. Aula, která nese jméno skladatele Josefa Suka, je bohatě zdobena štuky a má výjimečně kvalitní akustiku. Autorem barevných vitráží a nástěnných maleb je významný secesní malíř František Urban.

Studovali zde spisovatelé Vladislav Vančura, Karel Nový, operní pěvec Václav Zítek a sochař Miloslav Chlupáč. Na škole vyučoval také benešovský malíř Ladislav Šíma.

Výrazný objekt školy je vybudován na složitém půdorysu a zhruba sestává ze čtyř provozně spojených částí. Hlavní vstup je veden vstupním portikem vedoucím do stejně orientovaného křídla, které tak tvoří i s ohledem na umístění hlavního schodiště hlavní komunikační uzel budovy. K tomuto vstupnímu křídlu přiléhá podélně orientovaná střední část obsahující zejména učebny a kabinety. Na straně u hlavního schodiště je k tomuto křídlu dodatečně přistavěno lehké ocelové schodiště. Levé krajní křídlo (vzhledem ke vstupnímu portiku) půdorysně sestává zejména z místností běžného školního provozu a únikového schodiště. Na této straně se v parteru rovněž nachází venkovní sportovní vybavení. Pravé křídlo umístěné hned vedle komunikace obsahuje tělocvičnu a aulu, jejíž prostor původně sloužil jako kaple. K zadní části tohoto křídla je dodatečně přistavěn jednopodlažní objekt šaten. V této části je také vjezd do dvora. Všechny fasády objektu jsou jednotně tektonizované systémem rámů odpovídajícím umístění okenních otvorů. Vysoké štíty krajních křídel a střední štít nad podélným křídlem jsou několikastupňové se dvěma u sebe osazenými okny ve středu štítové plochy, majícími půlkruhová nadpraží a bosáž ve tvaru klenáků. Střechy z pálené krytiny jsou sedlové, vyjma střechy nad kaplí, která je mansardová s plechovou věžičkou. Plechová je rovněž helmice nad mnohoúhelníkovým závěrem kaple.