Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Haering Vladimír, MUDr.

MENU

Lokalita: Benešov

Městský lékař a starosta města Benešov a také starosta benešovského Sokola. Od roku 1880 byl panským lékařem v Konopišti. Věnoval velké úsilí myšlence zřídit v Benešově okresní nemocnici. 25. října 1894 se usneslo okresní zastupitelstvo přikročit ke stavbě nemocnice, která byla dokončena na jaře 1898 a slavnostně vysvěcena. Jeho syn MUDr. Vladimír Haering byl generál zdravotnické služby čs. armády.