Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Hájovna Frýdek čp. 10

MENU

Lokalita: Konopiště

Patrová budova s přízemím zděným členěným vpadlinami, kvádříkováním, na jihovýchodním nároží s oblouky (původně otevřené) pochází z přelomu 19. a 20. století. Okna jsou s dřevěnými rámci. Horní část je také dřevěná. Místnost na severovýchodním nároží má prosklené plochy a arkýř ve východním průčelí protaženou pultovou stříšku. Na severní straně se nachází pavlač. Střecha je nízká sedlová s přesahy. Na hřebeni střechy je také zvonička se zvonkem se stříškou jehlancovou s plechovým kohoutem. Na jihovýchodním nároží v patře pod stříškou je na konzoli polychromovaná socha Madony.