Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Javůrek Josef

MENU

Lokalita: Benešov

Benešovský rodák. Překladatel, autor náboženské literatury, hudební skladatel. Jako jeden z prvních uvedl do obrozenecké literatury významné dílo světové prózy. Absolvent piaristického gymnázia v Benešově (1754–1759) a filozofie, později teologie v Praze. V r. 1769 vysvěcen na kněze. Mnich, knihovník a ředitel kůru v benediktinském klášteře v Sázavě, po jeho zrušení v r. 1785 působil v Benešově ve funkci kooperátora při zdejším kostele, od r. 1805 při vikariátu ve Vlašimi. Překladatel Fénelonových Příběhů Telemacha. Autor náboženské literatury, houslových sonát a varhanních skladeb. Bratranec Josefa Javůrka, hudebního pedagoga ve Varšavě.