Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Jednostranná strojovna s pozorovatelnou v nízké odolnosti – “Mezipolí”

MENU
Jednostranná strojovna s pozorovatelnou v nízké odolnosti – “Mezipolí”

Lokalita: Úročnice

Nedokončený objekt strojovny, je rozestavěna týlová stěna s navazující levou stěnou a pravostrannou vchodovou částí, která je téměř totožná s vchodovou částí objektu  č.1 (půdorysně). Narozdíl od něho má ale vstupní část výškově přesazenou nad úroveň podlahy hlavní místností. Velký vchod měl být patrně situován do čelní stěny poblíž malou místnosti ( na levé straně je totiž malý “diamantový” příkop – pozn.zatopený). Evidentně by mohl být tento objekt co se týče velkého vchodu řešen obdobně jako objekt č.7 v lokalitě Chleby.


Více zde