Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Kaplička Boží voda

MENU
Kaplička Boží voda

Lokalita: Benešov

Kaplička byla postavena v roce 1871 patrně v souvislosti se stavbou železniční tratě, která zřejmě narušila místo původní kapličky nad studánkou. Tato stará kaplička, doložená písemně k roku 1681, měla formu pouhého zděného výklenku nad pramenem. Vnitřní malý prostor přístupný klenutým otvorem kryl studánku, která dnes již vyschla. Zůstal z ní pouze schod v podlaze. Pro svoji duchovní hodnotu a doklad minulosti byla kaplička prohlášena za kulturní památku.