Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Kašpar Josef

MENU

Lokalita: Benešov

Jako učitel zpěvu na benešovském gymnáziu dokázal získat žáky pro činnost ve studentském sboru a ve smyčcovém orchestru. Dovedl vzbudit zájem o hudbu také u dětí, které učil hrát na klavír nebo na housle. Zvláště významná byla jeho práce na kůru děkanského chrámu, kde byl varhaníkem i sbormistrem. Pracoval také po řadu let v místním pěveckém spolku Ozvěna. Krátce po svém příchodu do Benešova převzal vedení ženského sboru a po smrti dosavadního sbormistra E. Jindřicha i vedení sboru mužského. Rovněž zde usiloval o co nejlepší repertoár a o co nejdokonalejší provedení. Vrcholem bylo provedení Dvořákova oratoria Sabat mater Ozvěnou a chrámovým sborem společně.