Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Kleint Zdeněk, MUDr. CSc.

MENU

Lokalita: Benešov

Dlouhou dobu bydlel v Benešově. Chirurg v Prosečnici, v Praze a v Berlíně. Specializace hrudní chirurgie, docent na lékařské fakultě UK. Odborné statě.