Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Kostel sv. Anny

MENU
Kostel sv. Anny

Lokalita: Benešov

Barokní kostel dokončený roku 1715 má půdorys řeckého kříže. Byl postaven podle projektu významného italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Na kostel navazuje piaristická kolej, která má ve svém jádru rajský dvůr se slunečními hodinami a studnou. V koleji se původně nacházely učebny, velká knihovna, jídelna a místnosti pro ubytování studentů. Piaristé, známí šířením vědy a kultury, sem z Itálie přinesli středoškolské vzdělání.

Vzhledem ke svažitosti staveniště byla západní část výrazně zvýšena nad úroveň terénu. Půdorys ve tvaru řeckého kříže je obestavěn v rozích tak, že celek je navenek sjednocen do obdélníku s vykrojenými nárožími ve frontě náměstí. Charakter zdiva není kvůli omítkám zřejmý. Omítky jsou bíle a žlutohnědě (plastické prvky) natřeny. Bohatě je pojednáno hlavní, do náměstí obrácené průčelí, které je členěno lisenovými rámci. Okna jsou opatřena omítkovými šambránami. Osové okno je navíc zdůrazněno náročně pojednanou suprafenestou. Nad osovým portálem je rovněž vyvedena suprafenesta, do níž je vložena kartuše s vrtbovským znakem. Interiér vyniká sestavou pilastrů s bohatě tvarovanými hlavicemi. Interiér je zakryt plackou, boční ramena valeně. V severním rameni je umístěna zděná kruchta, v jižním hlavní oltář. Střecha nasedá na bohatěji profilovanou podokapní římsu. Zvalbená střecha je kryta bobrovkami. Nad severním ramenem je osazena vížka s cibulovou bání, pobitou plechem.