Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Křížová cesta

MENU
Křížová cesta

Lokalita: Konopiště

Zobrazení utrpení Krista malované na skleněných destičkách (dětská tvorba) pochází asi z konce 19. stol. 14 zastavení křížové cesty je rozestaveno na půdorysu mandorly kolem pahorku s křížem. Zastavení mají podobu nevysokých čtyřbokých božích muk, se soklem a domkem se segmentovými výklenky a vpadlinami, jehlancové stříšky prejzové.