Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Mácha Karel Hynek

MENU

Lokalita: Benešov

Představitel českého romantismu pobýval kromě Benešova i na řadě dalších míst Podblanicka (Měšetice, zříceniny hradů Zvěřinec, Kožlí, Zbořený Kostelec, Dubá, Zlenice, zámky Jemniště a Líšno a hrad Český Šternberk). V roce 1832 v Benešově při studentském představení přednesl vlastenecký proslov a sehrál jednu z rolí ve Štěpánkově hře Čech a Němec. Seznámil se zde také s Marinkou Štichovou, za kterou poté chodíval na Želetínku – myslivnu na Konopišti. Láska k Marince se odrazila v i Máchové tvorbě – v básních nazvaných „Pomněnky zasázavské“ a nedokončené veselohře „Polesný“.

UKÁZKA:
Pomněnky zasázavské 1
Želetínky háje
modré stíny plodí,
modrými tam stíny
mnohá srnka chodí.
Jedna srnka bíláť
nade všecky jiné,
které tamo mají
své obydlí stinné.
Stověžatou Prahu
ode místa toho
dělí řeka bystrá,
dělí hor i mnoho;
přece noha moje
v onou stranu spěje,
své kde Želetínka
tiché stíny seje.
Vzešly hvězdy zlaté,
lůna zasvítila,
všecky srnka bílá
krásou převýšila.
Toužím vždy jen, aby
mojí srnkou byla;
rychlost však mých kroků
pryč ji zaplašila.
Srnko, bílá srnko,
uposlechni radu,
opusť háje tmavé,
pojď v město do sadu.
Ubíhala ona
dále v křovinu:
“Miluje vždy srnka
svobodnou hájinu.”
Pro ni oko moje
v noci slze lilo,
vzešlo slunce zrána,
mne nepotěšilo.