Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Márnice židovského hřbitova – památník

MENU

Lokalita: Benešov

Márnice obdélníkového půdorysu je včleněna do západního úseku hřbitovní zdi. Zdivo je cihelné, zčásti režné, zčásti omítané. Prostá stavba vykazuje znaky klasicistního tvarosloví. Na podélných stranách uprostřed jsou prolomeny dveřní otvory. Valbová střecha je kryta bobrovkami.