Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Neptunova fontána

MENU
Neptunova fontána

Lokalita: Konopiště

Stojí na mohutném podstavci s okosenými nárožími, s nikami a pásovou rustikou, nad nikami klenáky s bukranii. Nad římsou se zvedá užší válcová část s římsou. Kolem jsou čtyři tritoni. Na vrcholku se tyčí socha Neptuna s trojzubcem. Kolem podstavce se rozkládá balustráda na půdorysu osmiúhelníku. Na čelní straně se nachází nápisová deska s rozdělenými a svinutými okraji. Kolem v kruhu je osm hranolových podstavců se sokly, římsami s meandrem, dříky s rustikou. Na podstavcích jsou dále mísovité vázy.