Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Nigrin Karel

MENU

Lokalita: Benešov

Středoškolský profesor, studoval na gymnáziu v Benešově. V roce 1926 zde byl členem profesorského sboru. Ve třicátých letech se aktivně účastnil kulturního dění v Benešově. Založil a redigoval Benešovské listy. Vlastivědné a beletristické práce, také několik her pro děti, např. Bílá paní Konopišťská. V roce 1937 učil na gymnáziu v Uherském Hradišti. Za války v roce 1940 byl zatčen a odsouzen německou justicí k trestu smrti. Podařilo se mu uprchnout a po dramatické cestě přes několik zemí se dostal do Anglie. Zde se stává pracovníkem čs. exilové vlády v Londýně. Po návratu do Prahy pracoval na Ministerstvu zahraničního obchodu. V únoru 1949 byl zatčen komunistickým režimem a  opět odsouzen k trestu smrti, což bylo po té změněno na doživotí. V roce 1966 propuštěn z vězení, kde strávil plných 17 let. V roce 1968 spoluzakladatel a místopředseda K231 (Klub bývalých vězňů,  předchůdce dnešní Konfederace politických vězňů). V té době navštěvoval Benešov a měl zde i veřejné besedy.