Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Nový Karel

MENU

Lokalita: Benešov

Rodák z Benešova. Navštěvoval zdejší školu Na Karlově, studoval na benešovském gymnáziu. Žil v Benešově, později pak v Podelhotském mlýně (mezi Bukovou a Vidlákovou Lhotou), Racku, Čejkovicích a Chudlázi. Pochován je na benešovském hřbitově. Ve svém díle se Karel Nový nechal inspirovat zážitky z dětství a mládí, minulostí rodného kraje a jeho přírodou. Benešov zobrazil v románu “Městečko Raňkov”, později v přepracované podobě vydaném pod názvem “Plamen a vítr”, děj trilogie “Železný kruh” je zasazen do okolí Čerčan, část románu “Atentát” se odehrává na Konopišti, historická próza “Rytíři a lapkové” je zase situována na Voticko. Z děl pro děti jmenujme např. knihy “Rybaříci na modré zátoce” nebo “Potulný lovec”.

UKÁZKA:
Sarajevský atentát
(úryvek)
Následník trůnu vtrhl do svého konopišťského panství v roce čtrnáctém poněkud předčasně. Terprve březen! Zpravidla přijižděl v polovině dubna nebo v květnu. Četníci lemovali cestu od benešovského nádraží k zámecké oboře, vzdávali čest zbraní. Sedlák uhnul před černým spřežením s kravím potahem, zmáčknuv hučku v podpaží. Hajní, lesní před nimi, stáli u křižovatky pod Želetinkou, hluboce se klonili, jako by jel kněz s nejsvětější svátostí. Panovaly krásné dni. Přijela se Jeho císařská Výsost jimi projet? Nadýchat se svěžesti a nových sil? Renovované sídlo prastarých erbovních českých rodů prohlédlo již vlídně vysokými stromy. Před vrtbovskou branou křikl voják a prapor pána modenského statku, běločervený, se zamíhal v ten ráz pod hrotitou čepicí šternberské věže. Arcivévoda slézal. Byl sám. Chtěl být sám. Narovnal se. Ano, tu na Konopišti konečně možno narovnat se v kříži, volně vyrazit dech, podle libosti křiknout. Všichni jsou jeho, vše mu náleží, vše, kam se podívá …
Arcivévoda si ani neodpočinul po cestě, vykouřil doutník a již přijímal referáty. Hospodářství bylo v pořádku. Radikovice, Chvojen, Marianovice, Žabovřesky, Lhota Vidlákova, Černoleská cihelna. A mračské a požárské lomy klapou vesele pro nové zadávky na dlažbu pražských ulic. Vydělávají. Pomněnická sýrárna se jakž takž kryje. Benešovský pivovar vynáší. Šafáři nekradou, deputátníci navštěvují podle rozkazu paní kněžny pravidelně kostely a zpovědnice. Pytláci? Není jich. Pořádek. Pořádek železné ruky! Následník habsburského trůnu na svém panství ukazoval, jak jednou zavede kázeň a řád i ve velkém. Jednou, až to bude nezbytno.