Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Obchod čp. 4

MENU
Obchod čp. 4

Lokalita: Konopiště

Zmínky o této stavbě nacházíme již k roku 1840, kdy sloužila jako obydlí místního kupce a zároveň obecní obchod. Když panství Konopiště koupil v roce 1887 arcivévoda František Ferdinand Rakouský – Este, nechal dům kompletně přestavět. Prací se ujal arcivévodův smluvní stavitel Emanuel Vrzal a do podoby na obrázku jej upravil roku 1896. Ubytování v něm nalezli panští zaměstnanci. Posledním soukromým obyvatelem ve 20. století byl porybný Platil, který zde žil s dcerou. Následně dům připadl městu Benešovu, dlouhá léta byl pronajímán a mnozí návštěvníci si jej pamatují jako obchod se suvenýry. Roku 2012 dům přišel o své čelní okno, které nahradily vstupní francouzské dveře do nově vzniklé pobočky benešovského Infocentra.