Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Obůrka Stará Myslivna

MENU
Obůrka Stará Myslivna

Lokalita: Konopiště

V Konopišti u Benešova byl realizován úžasný projekt na podporu osvěty v oblasti myslivosti. Vznikla zde obůrka pro lesní zvěř, která je umístěna v bývalém zámeckém parku přímo mezi zámkem Konopiště a budovou stylové lovecké restaurace Stará myslivna.

Základní myšlenkou tohoto projektu bylo vytvoření obory jako symbolického propojení živé zvěře s historií zámku Konopiště, posledním majitelem zámku F. F. d’Este, jeho životní zálibou a také zvěřinové nabídky restaurace Stará myslivna. Další ambicí tohoto projektu je vytvoření osvětového místa popularizující myslivost a lesní zvěř, pokusit se posunout vnímání mladé generace v této oblasti a představit jí význam, historii a ojedinělé postavení české myslivosti v dějinách světového lovectví.

Výběr zvěře do obůrky vychází nejenom z biologického, nekonfliktního soužití jednotlivých druhů zvěře, ale i soužití zvěře a okolní přírody, aby nedocházelo k devastaci lesa, dále pak i z historických souvislostí a tradice myslivosti ve zdejší lokalitě a také divácké atraktivitě těchto zvířat. Zvěř do této obůrky je vybrána z krotkých chovů, kde je zvyklá na přítomnost lidí. Do obůrky byly zvoleny tři druhy – daněk skvrnitý, jelen sika Dybowského a muflon.