Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Ohradní zeď s branami

MENU

Lokalita: Konopiště

Dvůr vymezen na přední a zadní straně ohradní zdí. K silnici je brána klenutá stlačeným valeným obloukem, členěná pilastry bez hlavic, vršek rovný. Na protější straně dvora brána pilířová.