Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Platil Karel, MUDr.

MENU

Lokalita: Benešov

Známý benešovský zubní lékař, naposledy vedoucí zubního oddělení OÚNZ. Výzkumné statě, např. Poškození chrupu jako následek povolání, Změny na paradentu u sklářských pracovníků, Výzkum příčin těchto změn u zaměstnanců skláren Růženín. Návrhy na zlepšení tohoto stavu. Po válce v roce 1945 hlavním organizátorem znovuvybudování známého sokolského loutkového divadla, kterému věnoval veškerý svůj volný čas a tvůrčí činnost. Bohužel jej musel po roce 1948 opustit a tím loutkové divadlo zaniklo.