Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Renner Erich, PhDr.

MENU

Lokalita: Benešov

Středoškolský profesor, historik a autor odborných pojednání. Rodák z Liberce, vystudoval písecké gymnázium a Filozofickou fakultu UK v Praze (obor dějepis – čeština). V letech 1960–1972 učil na benešovském gymnáziu. Za své politické postoje v roce 1968 byl vyloučen z KSČ (jejímž členem byl v letech 1966–1970), nesměl publikovat a byl přesunut na dobříšské gymnázium (1972–1989). Nemohl být třídním profesorem a bylo mu zakázáno učit předměty své aprobace. V letech 1990–2004 působil opět na benešovském gymnáziu. Jeho články (odborná pojednání o významných osobnostech spjatých s naším krajem i reakce na aktuální dění) jsou pravidelně publikovány ve všech regionálních periodikách. Souborně byly vydány v roce 2004 pod názvem “Proč to píšu”.

UKÁZKA:
Pan Dvořák umí malovat, tak dělá výstavy, pan Hoza umí básničky, tak vydává sbírky, já umím napsat článek do novin, tak je píši. Někteří lidé si myslí, že bych neměl. Zvlášť když jde o článek kritický. Už před lety mi pan starosta poradil, abych nedostatky hlásil přímo na příslušném odboru městského úřadu, že přes noviny je to zdlouhavé. Kupodivu tuto radu mi nedal osobně, ale přes noviny. Na minulém zasedání městského zastupitelstva mi taky pan tajemník Peclinovský řekl, že “oni” neradi vyřizují něco přes noviny. Šlo o můj článeček v Benešovském deníku, kde jsem kritizoval, že nezastavěný prostor v Jiráskově ulici je zarostlý býlím. Už je to v pořádku a já si domýšlivě myslím, že nápravu urychlil můj článeček Proč? Někdo znečistil sochu dívky před obchodním domem Hvězda. Oznámil jsem to ústně na městském úřadě. Celý týden se nic nedělo, prý nebyl čas někomu to ohlásit. Navíc si myslím, že když nedostatek zveřejním, všimnou si toho nejen viníci, ale i jiní občané. Věřte, že články mi nepřinášejí zisk ani slávu, ale často nepřízeň dotčených. Někdy ovšem i zadostiučinění, že jsem prospěl dobré věci. Proto to píšu.
(Benešovský deník 29.9.1999)