Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Šíma Ladislav

MENU
Šíma Ladislav

Lokalita: Benešov

Akademický malíř, rodák z Prahy, od roku 1928 profesor výtvarné výchovy na gymnáziu v Benešově. Jeho rod má kořeny na Benešovsku a sám považoval Benešovsko za svůj rodný kraj. Mnoho jeho obrazů vyjadřuje krásy Benešovska a Vlašimska, např. Žně pod Chlumem, Blaník, Údolí Konopišťského potoka, Podzim na Konopišti (sbírka Ministerstva školství) apod. Byl spoluzakladatelem Komorního sdružení. Po celý život publikoval (především v časopisech) články o výtvarném umění.