Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Skleník v Růžové zahradě čp. 8

MENU
Skleník v Růžové zahradě čp. 8

Lokalita: Konopiště

Skleník z konce 19. století stojí v severní části Růžové zahrady. Čelní část skleníku je orientována souběžně s delší osou záhonové úpravy, z ní kolmo vybíhají k severovýchodu tři trakty. Přední část středního traktu je zvýšená. Skleník má kamennou podezdívku. Čelní části zakončují příčné dva zděné domky s nízkými sedlovými střechami s přesahy na konzolách. Ve skleníku je rozmístěno: sloupek z umělého kamene, váza z umělého kamene (2), váza terakotová, bazén pískovcový, figurální hlavice mramorová (2), hlavice sádrová a váza mramorová.