Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Socha Apollona v Růžové zahradě

MENU
Socha Apollona v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Socha (mušlový vápenec) stojícího mladého muže s draperií stojí na hranolovém podstavci (umělý kámen) se soklíkem a římsou, zdobený vykrajovanými vpadlinami. Pravici má pozvednutou před tělem. Jde o hodnotnou sochu z konce 17. století.