Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Socha Dia v Růžové zahradě

MENU
Socha Dia v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Socha (mušlový vápenec) stojícího muže s plnovousem a skrovnou draperií stojí na hranolovém podstavci (umělý kámen) se soklíkem a římsou, se zdobenými vykrajovanými vpadlinami. Pravici má zvednutou, levici opřenou o pahýl stromu. Socha pochází z konce 17. století.